Cuma, Ocak 01, 2016

takvimden: insanlara davranış şekli ile ilgili

Ananın ve babanın yüzüne merhamet ile bakana, kabul olmuş hac sevabı verilir. Hadîs-i şerîf

Dargınlar barışmalıdır. Bunun için, önce davranan önce Cennete gider. Hadîs-i şerîf

Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşanlar, gündüz (nâfile) oruç tutup, geceyi ibâdetle geçiren gibidir. Hadîs-i şerîf

Mallarınızı zekât vererek koruyunuz! Hastalarınızı sadaka vererek tedâvi ediniz! Belâları duâ ile önleyiniz! Hadîs-i şerîf

Büyük kardeşin, küçük kardeşler üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine olan hakkı gibidir. Hadîs-i şerîf
“İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın!” Sadi Şirazi.

Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî “Rahmetullahi aleyh”

Sizin en iyiniz, fakirleri doyuran ve selâmı alıp cevap verenlerdir. Hadîs-i şerîf

Güzel ahlâk; güçlüklere göğüs germek, iyiliklerden karşılık beklememek, insanlara şefkatli olmaktır. Hadîs-i şerîf

Hasta ziyaretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz! Hadîsi şerîf

Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyı ve ahireti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma! İbni Atâullah “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlâ katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olandır. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olandır. Hadîs-i şerîf

En faziletli sadaka, gizli verilen sadakadır. Hadîs-i şerîf

Din kardeşine, onun haberi olmadan yardım eden kimseye, Allahü teâlâ dünyada ve ahirette yardım eder. Hadîs-i şerîf

Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür. Hadîs-i şerîf

Güzel söz de bir sadakadır. Hadis-i Şerif

Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”

Yalnızlık, kötü arkadaşla bulunmaktan iyidir. İyi arkadaşla beraber olmak da yalnızlıktan iyidir. Hadîs-i şerîf

Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse, yaşlanınca, Allahü teâlâ da ona gençleri hürmet ettirir. Hadîs-i şerîf

En büyük günahlar; Allahü teâlâya ortak koşmak, adam öldür- mek, anne-babaya eziyet ve yalan yere şahitliktir. Hadîs-i şerîf

Cehenneme girmesi haram olanı bildiriyorum: Bu; insanlara kolaylık ve yumuşaklık gösteren mümindir. Hadîs-i şerîf


Kim, haklı olduğu hâlde münâkaşayı terkederse, Allahü teâlâ ona Cennette en iyi bir köşk ihsan eder. Hadîs-i şerîf

Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Hadîs-i şerîf

Annene, babana, kızkardeşine, kardeşine ve sırasıyla diğer yakınlarına iyilik et! Hadîs-i şerîf

Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî "Rahmetullahi aleyh"

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.Sâdi Şîrâzî Rahmetullahi Aleyh

Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, Müslüman kişinin saadetindendir. Hadîs-i şerîf

Kim beni, evlâdından, ana-babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmezse, lâyıkıyla iman etmiş olmaz. Hadîs-i şerîf

Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette yardım eder. Hadîs-i şerîf

Yanında gıybet edeni, gücü yeterken susturmazsa, Allahü teâlâ, onu dünyada ve ahirette cezâlandırır. Hadîs-i şerîf

Bir kimse, gazabını tutarsa, kıyamet günü Allahü teâlâ azâbını ondan çeker . Hadîs-i şerîf

Birbirinizle hediyeleşirseniz, birbirinizi seversiniz. Hadis-i Şerif

İnsanların seni sevmesini istiyorsan, dünya malına ehemmiyet verme! Hadis-i Şerif

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir.Câfer-i Huldî Rahmetullahi Aleyh

Kendinize, evlâdınıza, kötü duâ etmeyiniz! Allahü teâlânın kaderine râzı olunuz! Hadîs-i şerîf

Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır.Muhammed Bağdadî Rahmetullahi Aleyh

Kıyâmet günü, her sözden suâl olunacaktır. Hadîs-i Şerîf

Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler, aşağı kimselerdir. Zünnûn-i Mısrî "Rahmetullahi aleyh"

Kibri, hıyâneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız Cennete girecektir. Hadis-i Şerif

Kim kendi bozuk hâlini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh

Kul ne kadar duâ ederse, Allahü teâlâ, ondan o kadar belâyı giderir. Muhammed Bâkır "Rahmetullahi aleyh"

Kul, Allahü teâlâ için neyi terkederse, Allahü teâlâ, ona karşılık daha hayırlısını verir. Ebû Saîd-i Ebûl-Hayr "Rahmetullahi aleyh"

Misâfiri bir gece barındırmak, her müslüman üzerine düşen bir vâcip haktır. Hadis-i Şerif

Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız! Zekât vererek de, mallarınızı koruyunuz!Câfer-i Sâdık Rahmetullahi Aleyh

Sadaka vermekle mâl azalmaz. Hadis-i Şerif

Sevabı en fazla olan hasta ziyareti, kısa tutulanıdır. Hadîs-i şerîf

Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyı ve âhıreti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma! İbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh"

Şüphe yok ki; Allahü teâlâ, kötü komşusu olup sabreden ve mükâfatını Allahü teâlâdan bekleyen kişiyi sever. Hadîs-i şerîf

İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alâmetidir. İmâm-ı Şâfiî “Rahmetullahi aleyh”

İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca, Allah ona da yardımcılar nasip eder. Hadîs-i şerîf

Misafire karşı edep şöyledir: Önce selâm ve ikram, sonra taam ve kelâm. Hasan-ı Basrî “Rahmetullahi aleyh”

Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî “Rahmetullahi aleyh”

EY CAN; Kimseyi KIRMA... SÖZDEN AĞIRI Yoktur, BEDEN Çok Yükü Kaldırır ammaaaaa GÖNÜL Her Sözü KALDIRAMAZ... Mevlana

Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder.. Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetine tercih eder.. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.. İmam Gazali (r.h.)

Sevabı en fazla olan hasta ziyareti, kısa tutulanıdır. Hadîs-i şerîf