Cuma, Ocak 01, 2016

takvimden: dua ve ibadetlerle ilgili

Ey ümmetim! Sabahları kalkarken şu duâyı okuyun: “Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil’azîm.” Hadîs-i şerîf

Cuma günleri bana çok salevât okuyunuz! Bunlar, bana bildirilir. Hadîsi şerîf

Oruçlu olan kimse, hurma ile iftar etsin! Çünkü hurma bereketlidir. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâya yemin ederim ki, su kiri giderdiği gibi, beş vakit namaz da günahları giderir. Hadîs-i şerîf

Kurânı kerîmden kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mânâ çıkaranın imanı gider. Hadîsi şerîf

İbâdetlerinizi bırakmayınız! Çünkü, Cennete gideceklere, Cennete götürecek işler yaptırılır. Hadîsi şerîf

Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadîs-i şerîf

Allahım! Her türlü işte, sonumuzu hayreyle! Dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle! Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâya her secde ettiğinde, Allahü teâlâ mutlaka, bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını affeder. Hadîs-i şerîf

En üstün duâ, Rabbinden hem dünya ve hem de ahiret için af ve afiyet dilemendir. Hadîs-i şerîf

Allahım! Beni çok şükreden ve çok sabreden eyle! Hadîs-i şerîf

Cuma günlerinde bir ân vardır ki, müminin o ânda ettiği duâ reddolmaz. Hadîs-i şerîf

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i şerîf

Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder. Hadîs-i şerîf

Allahım! Kabir azabından, Cehennem azabından Sana sığınırım! Hadîs-i şerîf


Cuma günleri 80 salevât-ı şerîfe getirenin Allahü teâlâ 80 yıllık günahını mağfiret eder. Hadis-i Şerif

Cuma günleri bana çok salevât getirin! Ümmetimin bana en yakın olanı en çok salevât getirenleridir. Hadîs-i şerîf

Cuma günü gusledip, temizlenenin günahları temizlenir. Hadîs-i şerîf

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Hadis-i Şerif

Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belâlardan emîn olur. Hadis-i Şerif

Cuma günü; fakirlerin haccı, müminlerin ve gök ehlinin bayramı, Cennette bayram günüdür. Hadîs-i şerîf

Cuma namazından sonra, İhlâs ve iki Kul eûzüyü 7 defa okuyanı, Allahü teâlâ, öbür Cumaya kadar kötülüklerden korur. Hadîs-i şerîf

Günlerin en iyisi ve en şereflisi Cuma günüdür. Hadîs-i şerîf

Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Hadis-i Şerif

Allahım! Beni çok şükreden ve çok sabreden eyle! Hadis-i Şerif

Allahım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzel eyle! Hadîs-i şerîf

Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ makbûl olur. Hadîs-i şerîf

Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. İmâm-ı Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"

Namaz kılmayanlar, kıyâmet günü, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis-i Şerif

Günah işlemiş kimse, abdest alır, sonra iki rekât namaz kılar, sonra istiğfâr ederse, günahı affolur. Hadîs-i şerîf

Oruçlu olan kimse, hurma ile iftar etsin! Çünkü hurma bereketlidir. Hadîs-i şerîf

Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur. Hadîs-i şerîf

Arefe günü bin ihlâs okuyanın bütün günâhları affolur ve her duâsı kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır. Hadis-i Şerif

Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Hadis-i Şerif

Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadîs-i şerîf

Ramazan ayında verilen bir sadaka, başka aylarda verilen bin sadakadan daha hayırlıdır. Hadîs-i şerîf

Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Hadis-i Şerif

Allahü teâlâ katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramının birinci ve ikinci günüdür. Hadis-i Şerif

"Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle! Çünkü o, Cennet hazinesidir Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azâd eder. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, 4 sözü diğer sözlere üstün kıldı: Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilâhe illallah ve Allahü ekber. Hadîs-i şerîf

Kur'ân-ı kerîmi, kendi görüşü ile tefsir eden kâfir olur. Hadis-i Şerif

Son sözü; “Lâ ilâhe illallah” olan Cennete girer. Hadîs-i şerîf

Ümmetimden, Ebû Hanîfe adında biri gelecektir. Bu, kıyâmet günü, ümmetimin ışığı olacaktır. Hadis-i Şerif

En faziletli zikir, “Lâilâhe illallah” demek, en faziletli duâ da, “Elhamdülillah” demektir. Hadîs-i şerîf

Besmele ile başlanmayan mühim işler, hayırsız ve bereketsiz olur. Hadîs-i şerîf

Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızasını ve Cenneti isteyiniz! Dünyalık istemeyiniz! Hadîs-i şerîf

Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alâmetidir. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, Cuma günleri 80 salevât-ı şerîfe getirenin, 80 yıllık günahını mağfiret eder. Hadîs-i şerîf

Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Hadîs-i şerîf

Ailesi çok, rızkı az olup, namazlarını iyi kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen, kıyâmet günü benim yanımda olur. Hadîs-i şerîf

 Sadaka sahibi, mahşer günü hesabı bitinceye kadar, sadakasının gölgesi altındadır. Hadîs-i şerîf

 Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir. Ebû Ali Cürcânî “Rahmetullahi aleyh”

 Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunları yaparak, selâmetle Cennete giriniz! Hadîs-i şerîf 

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Hadîs-i şerîf

En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Ebû Süleyman Dârânî “Rahmetullahi aleyh”

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i şerîf