Cuma, Ocak 01, 2016

takvimden: bireysel erdemlerin ile ilgili

İstemeden verilen şeyi alınız! Çünkü o, Allahü teâlânın gönderdiği bir rızıktır. Hadîs-i şerîf

Bir kimse, dilini tutarsa, Allahü teâlâ onun utanacak şeylerini örter. Hadîsi şerîf

İnsan, söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”

Kul, bir şey yerken ve içerken hamd ederse, Allahü teâlâ ondan hoşnut olur. Hadîs-i şerîf

Bir kimse, Allahü teâlâya sığınırsa, Allah onun her işine yetişir. Ummadığı yerden, ona rızık verir. Hadîs-i şerîf

Gençlerin en hayırlısı, kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da kendisini gençlere benzetendir. Hadîs-i şerîf

Mütevazı olanı Allahü teâlâ yükseltir ve büyük-leneni ise Allahü teâlâ küçültür. Hadîs-i şerîf

Sinirlenmek, şeytanın vesvesesinden hâsıl olur. Sinirlenince abdest alınız! Hadîsi şerîf

Bir kötülük yaptığında, hemen ardından bir iyilik yap! Çünkü, iyilikler kötülükleri giderir. Hadîs-i şerîf

Yemeğin bereketi, yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamaktır. Hadîs-i şerîf

Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyen şeye yönel! Hadîs-i şerîf

Tedbirini aldıktan sonra Allahü teâlânın takdîrine bağlanan, tevekkül sahibidir. Ârifi Dikgerânî “Rahmetullahi aleyh”

Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli değişmeyen kimsedir. Abdullah bin Mesûd “Radıyallahü anh”

Bir kimse ayakta iken kızarsa, otursun. Oturmakla geçmezse, yatsın! Hadîs-i şerîf

Edep iki kısımdır: Kalbi temizlemek, uzuvları kötülük yapmaktan ve günah işlemekten korumaktır. Ebû Osman Hîrî “Rahmetullahi aleyh”

Cehenneme gidecekleri bildiriyorum: 1- Sertlik gösterirler. 2- Acele ederler. 3- Kendilerini üstün görürler. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, size çalışmayı farz kılmıştır. O hâlde çalışınız! Hadîs-i şerîf

Sabır; yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.Cüneyd-i Bağdâdî Rahmetullahi Aleyh

Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ı Basrî Rahmetullahi Aleyh

Kâfir bile olsa mazlûmun bedduâsından sakınınız! Çünkü onun için Allahü teâlânın katında perde yoktur. Hadîs-i şerîf

Kendi ayıplarını, kusurlarını düşünmekten, başkalarının ayıplarını araştırmayana müjdeler olsun! Hadîs-i şerîf

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayâsı azalır. Hazret-i Ömer Radıyallahü anh

En kolay ibâdet, susmak ve güzel ahlâktır. Hadîs-i şerîf

Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. Hadîs-i şerîf

Gıybetten kendinizi sakının. Zîrâ, gıybet zinâdan daha şiddetlidir. Hadis-i Şerif

Herkese anlıyabileceği kadar söyleyiniz! Hadis-i Şerif

İman sahibi, her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet yapamaz ve yalan söyleyemez. Hadîs-i şerîf

İnsan, söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et! Hadis-i Şerif

Ya hep hayırlı ve fâideli konuşunuz! Yâhut susunuz! Hadîs-i şerîf

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad "Rahmetullahi aleyh"

İnsan, güzel ahlâkı sebebiyle, geceyi ibâdetle geçiren kimsenin derecesine kavuşur. Hadîs-i şerîf

Fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan kimse, dinden çıkar ve zındık olur. Ebû Bekir Verrâk Rahmetullahi Aleyh

Allahü teâlâ, yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever. Hadîs-i şerîf

Her sabah ve akşam tevbe etmeyen kimse, kendine zulmetmiş olur.Mücâhid bin Cebr Rahmetullahi Aleyh

İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel "Rahmetullahi aleyh"

İnsanların arasına karışıp da onların eziyetlerine sabreden mümin, daha hayırlıdır. Hadîs-i şerîf

İyi huy, başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Sırrî-yi Sekâtî "Rahmetullahi aleyh"

Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli değişmeyen kimsedir . Abdullah bin Mes'ûd "Rahmetullahi aleyh"

Kim, Allahü teâlâ için mütevazı, yani alçak gönüllü davranırsa, hiç şüphesiz ki, Allahü teâlâ da onun derecesini yükseltir Hadîs-i şerîf

Nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günâhtır. Hadîs-i şerîf

Sabır; Allahü teâlâya dayanıp sebât etmek ve belâyı gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Amr bin Osman Mekkî "Rahmetullahi aleyh"

Çok yiyeni, çok içeni Allahü teâlâ sevmez. Hadis-i Şerif

Üzerinize idrar sıçratmayınız! Çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır. Hadis-i Şerif

Allahü teâlâ, israf edenleri elbette sevmez. (En'âm sûresi: 141)

Akıllı kimse, korktuğu şey başına gelmeden önce, onun çaresine bakandır. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh

Allahü teâlâ, üstünlük taslamak için yükselmek isteyenleri alçaltır; tevâzu gösterenleri ise yükseltir.Eyyûb-i Sahtiyânî Rahmetullahi Aleyh

Almayı, vermekten daha tatlı gören, evliyâ olamaz. Ebû Midyen Mağribî Rahmetullahi Aleyh

Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir.Ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh

Bir kimse bir nîmetin şükrünü yapmazsa, o nîmet elinden gider de haberi bile olmaz. Sırrî-yi Sekâtî Rahmetullahi Aleyh

Bir kimse, dilini tutarsa, Allahü teâlâ onun utanacak şeylerini örter. Hadîs-i şerîf

Bütün âfetlerin başı, doyuncaya kadar yemektir. Abdullah-ı Tüsterî "Rahmetullahi aleyh"

Çalışarak kazanmak zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. Abdullah bin Mübârek "Rahmetullahi aleyh"

Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanın hakîkatinin aynasıdır.Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh

Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet; ahiret için üzülmek ise, kalbe nûrdur.Hazret-i Osman Radıyallahü anh

Eğer rızık, akla ve ilme göre verilseydi, hayvanlar cehâletleri sebebiyle helâk olurlardı.İmâm-ı Mâverdî Rahmetullahi Aleyh

En faziletli amel; nefsin istediğinin tersini yapmaktır.Ebû Süleyman Dârânî Rahmetullahi Aleyh

Hastanın ilâç kullanması bir sebeptir. Şifâyı verecek olan, Allahü teâlâdır.İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi Aleyh

Helâl ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma! Muhammed Bâkî-billah "Rahmetullahi aleyh"

Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil! Süleymân Ata "Rahmetullahi aleyh"

İmanın en kuvvetli alâmeti, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. Hadîs-i şerîf

İnsanın elbîsesini temiz kullanması, şerefi icâbıdır. Hadis-i Şerif

İnsanın şerefi, akıl ve edeb iledir, mal ve neseb ile değildir. Hadîs-i şerîf

İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhıretin tadını alamaz. Bişr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh

İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzûsu, fakirlik korkusu.Abdullah-ı Tüsterî Rahmetullahi Aleyh

İstiğfâr, her derde devâdır. Hadis-i Şerif

İşin esâsı üç şeydir: Helâl yemek, Resûlullaha tâbi olmak, her işi yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmak. Abdullah-ı Tüsterî "Rahmetullahi aleyh"

İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyaya yaymak için gönderildim. Hadîs-i şerîf

İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesâbı vardır. Evzâî "Rahmetullahi aleyh"

İyilik kolay bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak söz bunu temin eder. Hadîs-i şerif

Kabirleri ziyâret ediniz! Bu ziyâretler, sizlere âhıret gününü hatırlatır. Hadîs-i şerîf

Kalbinde şöhret sevgisi olanın, doğruyu bulması çok zordur. İbrâhim bin Edhem "Rahmetullahi aleyh"

Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennete girmez. Hadîs-i şerîf

Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir.Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh

Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.Hazret-i Ali Radýyallahü anh

Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Hadîs-i şerîf

Mal biriktirme hırsı olan kimseler, her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar. S. Emir Hanze Rahmetullahi Aleyh

Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz. İbrâhim bin Edhem Rahmetullahi Aleyh

Mü'min gıpta eder, ya'ni özenir, münâfık ise, hased eder ya'ni, kıskanır. Hadis-i Şerif

Mümin yalancı olamaz. Mümin, insanların emîn olduğu kimsedir. Hadis-i Şerif

Ölümü sık sık hatırlamak hırs ateşini söndürür.İmâm-ı Gazâlî Rahmetullahi Aleyh

Peki, demesini öğrenmek lâzımdır. Abdülazîz Bekkine "Rahmetullahi aleyh"

Sabır, en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Sabrın alâmeti; şikâyeti terk, musîbeti ve sıkıntıları gizlemektir.Abdullah Harrâz Rahmetullahi Aleyh

Saçını, sakalını müslüman olarak ağartan af olunur. Hadis-i Şerif

Sözünde durmak ve sözünü güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışmak, imandandır Hadîs-i şerîf

Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazret-i Ebû Bekir Radıyallahü anh

Şükür, Allahü teâlânın verdiği nîmetlerle, günah işlemeye yaklaşmamaktır. Hadis-i Şerif

Tedbirini aldıktan sonra Allahü teâlânın takdîrine bağlanan, tevekkül sahibidir. Arif-i Dikgerânî "Rahmetullahi aleyh"

Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Yûnus bin Ubeyd "Rahmetullahi aleyh"

Yabancı dil öğrenin, düşmanın şerrinden böylece kurtulursunuz. Hadîs-i şerîf

Yapılan bir günah ile övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlâktandır. Hâris el-Muhâsibî “Rahmetullahi aleyh”

Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır. Hadîs-i şerîf

Hâlinin onda dokuzu susmak, biri de konuşmak olsun. Ali bin Meymûn Mağribî “Rahmetullahi aleyh”

Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi, Allahü teâlâ çok sever. Hadîs-i şerîf

Bid’at ehline saygı göstermek, İslâmın yıkılmasına yardım etmektir. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Bir kimsenin günahına tevbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebû Câfer bin Sinan “Rahmetullahi aleyh”

Mesut o kimsedir ki, dünya onu terketmeden önce, o dünyayı terketmiştir. Hadîs-i şerîf

Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen, ana ve babasına ihsan ve ikramda bulunsun! Hadîs-i şerî

Güzel ahlâk, Allahü teâlânın takdirine râzı olmaktır. Ebû Osman Mağribî “Rahmetullahi aleyh”

Günahlarını azalt ki; ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki; hür yaşayasın. Hadîs-i şerîf

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. Hadîs-i şerîf

Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur... by Mevlana Celaleddin-i Rumi

Kibrin başlıca yedi sebebi vardır: İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, mal, mevki. Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebep olur. by İmâm-ı Birgivî

Bildiklerini anlat, ama akıl vermeye kalkma; Anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma; Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez; Çok konuşmakta çok şey bildiğini göstermez; Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, Çok büyük görmekte korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, Bilgisizlikten gelirse cehalettir. by Mevlana Celaleddin-i Rumi

Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. by Mevlana Celaleddin-i Rumi

Öfke rüzgar gibidir bir süre sonra diner; Ama bir çok dal kırmıştır bile! by Mevlana

Kendisini, başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni, Allahü teala yetmiş şeye muhtaç eder. Hadîs-i şerîf

Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir. Ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh

Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol, o sıkıntının içindedir. by Mevlanâ Celâleddin-i Rûmî

Birgün kaldığın yerden başlayacaksın, biri seni bulacak... önce korkacaksın eski acılara yakalanmaktan, biraz ürkeceksin,nekadar dirensen nafile.. Insansın sonuçta seveceksin..eski acılara bakıpta küsme sevdalara.. Gavura kızıpta oruç bozulmaz..sök at kafandan acabaları !bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz.. Mevlana

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verili... R. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. Hz. Ömer

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın (Hz. Mevlana)

Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir. İmâm-ı Birgivî “Rahmetullahi aleyh”

Kim beni, evlâdından, ana-babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmezse, lâyıkıyla iman etmiş olmaz. Hadîs-i şerîf


İbâdetin en üstünü, şüpheli şeylerden sakınmaktır. Hadîs-i şerîf

Dünyada garip veya yolcu gibi ol veya kendini ölmüş say! Hadîs-i şerîf

Kabirleri ziyaret ediniz! Bu ziyaretler, sizlere ahiret gününü hatırlatır. Hadîs-i şerîf

Bildiği ile amel edene, Allahü teâlâ bilmediklerini de ihsan eder. Hadîs-i şerîf

Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim. Hadîs-i şerîf

Bol yemek yedirmek, herkese selâm vermek ve dine uygun konuşmak, mağfireti gerektiren sebeplerdendir. Hadîs-i şerîf

Midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de boş bırakıp, nefes almaya ayırmalıdır. Hadîs-i şerîf

İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhâfaza, en sonra da yaymaktır. Abdullah bin Mübârek “Rahmetullahi aleyh”

İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur. Ebû Turâb-ı Nahşebî “Rahmetullahi aleyh”

Mal, ömrü huzur içinde geçirmek içindir. Yoksa, ömür, mal ve şeref toplamak için değildir. Sa’dî Şirâzî “Rahmetullahi aleyh”

Musibet zamanında dizini döven, sabır sevabın- dan mahrum kalır. Câfer-i Sâdık “Rahmetullahi aleyh”

Müminin alâmeti güler yüzdür. Münafığın alâmeti çatık kaşlı olmaktır. Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”

Yarın yaparım diyen, helâk oldu, ziyan etti. Hadîs-i şerîf

Ahmakla arkadaşlık etmekten kaçının! Çünkü, ekseriya sana iyilik yapayım derken zararı dokunur. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Hadîs-i şerîf

Güzel ahlâk; yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir. Hadîs-i şerîf

Kıyâmet koparken, birinizin elinde bir hurma fidanı bulunuyorsa, güç yetirebilecekse, onu diksin! Hadîs-i şerîf

Müslüman demek, Müslümanlara eli ile, dili ile zarar vermeyen kimse demektir. Hadîs-i şerîf

İnsanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz. Bişr-i Hâfî “Rahmetullahi aleyh”

Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et! Hadîs-i şerîf

Yapacağın her işi, önce düşün! Allahü teâlânın râzı olduğu, izin verdiği bir iş ise, onu yap! Böyle değilse, o işten kaç! Hadîs-i şerîf

Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belâlardan emîn olur. Hadîs-i şerîf

Ölümden sonra başınıza gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir, ne de su içebilirdiniz! Hadîs-i şerîf