Cuma, Ocak 01, 2016

takvimden (sen, o)

Büyük kardeşin, küçük kardeşler üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine olan hakkı gibidir. Hadîs-i şerîf

Gençlerin en hayırlısı, kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da kendisini gençlere benzetendir. Hadîs-i şerîf

Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî “Rahmetullahi aleyh”

Sizin en iyiniz, fakirleri doyuran ve selâmı alıp cevap verenlerdir. Hadîs-i şerîf

Mütevazı olanı Allahü teâlâ yükseltir ve büyük-leneni ise Allahü teâlâ küçültür. Hadîs-i şerîf

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i şerîf

Güzel ahlâk; güçlüklere göğüs germek, iyiliklerden karşılık beklememek, insanlara şefkatli olmaktır. Hadîs-i şerîf

Hasta ziyaretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz! Hadîsi şerîf

Sinirlenmek, şeytanın vesvesesinden hâsıl olur. Sinirlenince abdest alınız! Hadîsi şerîf

Bir kötülük yaptığında, hemen ardından bir iyilik yap! Çünkü, iyilikler kötülükleri giderir. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlânın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Hadîs-i şerîf

Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyı ve ahireti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma! İbni Atâullah “Rahmetullahi aleyh”

Yemeğin bereketi, yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamaktır. Hadîs-i şerîf

Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyen şeye yönel! Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olandır. Hadîs-i şerîf

Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olandır. Hadîs-i şerîf

Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”

En faziletli sadaka, gizli verilen sadakadır. Hadîs-i şerîf

Din kardeşine, onun haberi olmadan yardım eden kimseye, Allahü teâlâ dünyada ve ahirette yardım eder. Hadîs-i şerîf
Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allahü teâlâ lânet etsin! Hadis-i Şerif
Güzel söz de bir sadakadır. Hadis-i Şerif
İnsan, güzel ahlâkı sebebiyle, geceyi ibâdetle geçiren kimsenin derecesine kavuşur. Hadîs-i şerîf
Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Hadîs-i şerîf
Annene, babana, kızkardeşine, kardeşine ve sırasıyla diğer yakınlarına iyilik et! Hadîs-i şerîf
Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî "Rahmetullahi aleyh"
Cuma günleri 80 salevât-ı şerîfe getirenin Allahü teâlâ 80 yıllık günahını mağfiret eder. Hadis-i Şerif
Cuma günleri bana çok salevât getirin! Ümmetimin bana en yakın olanı en çok salevât getirenleridir. Hadîs-i şerîf
Cuma günü gusledip, temizlenenin günahları temizlenir. Hadîs-i şerîf
Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Hadis-i Şerif
Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belâlardan emîn olur. Hadis-i Şerif
Cuma günü; fakirlerin haccı, müminlerin ve gök ehlinin bayramı, Cennette bayram günüdür. Hadîs-i şerîf
Cuma namazından sonra, İhlâs ve iki Kul eûzüyü 7 defa okuyanı, Allahü teâlâ, öbür Cumaya kadar kötülüklerden korur. Hadîs-i şerîf
Günlerin en iyisi ve en şereflisi Cuma günüdür. Hadîs-i şerîf
Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.Sâdi Şîrâzî Rahmetullahi Aleyh
Fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan kimse, dinden çıkar ve zındık olur. Ebû Bekir Verrâk Rahmetullahi Aleyh
Allahım! Beni çok şükreden ve çok sabreden eyle! Hadis-i Şerif
Allahım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzel eyle! Hadîs-i şerîf
Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ makbûl olur. Hadîs-i şerîf
Allahü teâlâ, yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever. Hadîs-i şerîf
Her sabah ve akşam tevbe etmeyen kimse, kendine zulmetmiş olur.Mücâhid bin Cebr Rahmetullahi Aleyh
İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel "Rahmetullahi aleyh"
İnsanların arasına karışıp da onların eziyetlerine sabreden mümin, daha hayırlıdır. Hadîs-i şerîf
İyi huy, başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Sırrî-yi Sekâtî "Rahmetullahi aleyh"
Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli değişmeyen kimsedir . Abdullah bin Mes'ûd "Rahmetullahi aleyh"
Kim, Allahü teâlâ için mütevazı, yani alçak gönüllü davranırsa, hiç şüphesiz ki, Allahü teâlâ da onun derecesini yükseltir Hadîs-i şerîf
Nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günâhtır.  Hadîs-i şerîf
Sabır; Allahü teâlâya dayanıp sebât etmek ve belâyı gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Amr bin Osman Mekkî "Rahmetullahi aleyh"
Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, Müslüman kişinin saadetindendir. Hadîs-i şerîf
Çok yiyeni, çok içeni Allahü teâlâ sevmez. Hadis-i Şerif
Üzerinize idrar sıçratmayınız! Çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır. Hadis-i Şerif
Allahü teâlâ, israf edenleri elbette sevmez. (En'âm sûresi: 141)
Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. İmâm-ı Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
Namaz kılmayanlar, kıyâmet günü, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis-i Şerif
Bir kimse, gazabını tutarsa, kıyamet günü Allahü teâlâ azâbını ondan çeker . Hadîs-i şerîf
Allahü teâlâ katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramının birinci ve ikinci günüdür. Hadis-i Şerif
Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur. Hadîs-i şerîf
Arefe günü bin ihlâs okuyanın bütün günâhları affolur ve her duâsı kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır. Hadis-i Şerif
Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Hadis-i Şerif
Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadîs-i şerîf
Ramazan ayında verilen bir sadaka, başka aylarda verilen bin sadakadan daha hayırlıdır. Hadîs-i şerîf
Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Hadis-i Şerif
Sabır; yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.Cüneyd-i Bağdâdî Rahmetullahi Aleyh
Kim beni, evlâdından, ana-babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmezse, lâyıkıyla iman etmiş olmaz. Hadîs-i şerîf
Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ı Basrî Rahmetullahi Aleyh
Kâfir bile olsa mazlûmun bedduâsından sakınınız! Çünkü onun için Allahü teâlânın katında perde yoktur. Hadîs-i şerîf
Kendi ayıplarını, kusurlarını düşünmekten, başkalarının ayıplarını araştırmayana müjdeler olsun! Hadîs-i şerîf
Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayâsı azalır. Hazret-i Ömer Radıyallahü anh
En kolay ibâdet, susmak ve güzel ahlâktır. Hadîs-i şerîf
Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. Hadîs-i şerîf
Gıybetten kendinizi sakının. Zîrâ, gıybet zinâdan daha şiddetlidir. Hadis-i Şerif
Herkese anlıyabileceği kadar söyleyiniz! Hadis-i Şerif
İman sahibi, her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet yapamaz ve yalan söyleyemez. Hadîs-i şerîf
İnsan, söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et! Hadis-i Şerif
Ya hep hayırlı ve fâideli konuşunuz! Yâhut susunuz! Hadîs-i şerîf
Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette yardım eder. Hadîs-i şerîf
Yanında gıybet edeni, gücü yeterken susturmazsa, Allahü teâlâ, onu dünyada ve ahirette cezâlandırır. Hadîs-i şerîf
Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad "Rahmetullahi aleyh"
"Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle! Çünkü o, Cennet hazinesidir Hadîs-i şerîf
Akıllı kimse, korktuğu şey başına gelmeden önce, onun çaresine bakandır. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh
Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azâd eder. Hadîs-i şerîf
Allahü teâlâ, 4 sözü diğer sözlere üstün kıldı: Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilâhe illallah ve Allahü ekber. Hadîs-i şerîf
Allahü teâlâ, üstünlük taslamak için yükselmek isteyenleri alçaltır; tevâzu gösterenleri ise yükseltir.Eyyûb-i Sahtiyânî Rahmetullahi Aleyh
Almayı, vermekten daha tatlı gören, evliyâ olamaz. Ebû Midyen Mağribî Rahmetullahi Aleyh
Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir.Ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh
Bir kimse bir nîmetin şükrünü yapmazsa, o nîmet elinden gider de haberi bile olmaz. Sırrî-yi Sekâtî Rahmetullahi Aleyh
Bir kimse, dilini tutarsa, Allahü teâlâ onun utanacak şeylerini örter. Hadîs-i şerîf
Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Hadis-i Şerif
Birbirinizle hediyeleşirseniz, birbirinizi seversiniz. Hadis-i Şerif
Bütün âfetlerin başı, doyuncaya kadar yemektir. Abdullah-ı Tüsterî "Rahmetullahi aleyh"
Çalışarak kazanmak zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. Abdullah bin Mübârek "Rahmetullahi aleyh"
Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanın hakîkatinin aynasıdır.Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh
Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet; ahiret için üzülmek ise, kalbe nûrdur.Hazret-i Osman Radıyallahü anh
Eğer rızık, akla ve ilme göre verilseydi, hayvanlar cehâletleri sebebiyle helâk olurlardı.İmâm-ı Mâverdî Rahmetullahi Aleyh
En faziletli amel; nefsin istediğinin tersini yapmaktır.Ebû Süleyman Dârânî Rahmetullahi Aleyh
Hastanın ilâç kullanması bir sebeptir. Şifâyı verecek olan, Allahü teâlâdır.İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi Aleyh
Helâl ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma! Muhammed Bâkî-billah "Rahmetullahi aleyh"
Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil! Süleymân Ata "Rahmetullahi aleyh"
İmanın en kuvvetli alâmeti, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. Hadîs-i şerîf
İnsanın elbîsesini temiz kullanması, şerefi icâbıdır. Hadis-i Şerif
İnsanın şerefi, akıl ve edeb iledir, mal ve neseb ile değildir. Hadîs-i şerîf
İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhıretin tadını alamaz. Bişr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh
İnsanların seni sevmesini istiyorsan, dünya malına ehemmiyet verme! Hadis-i Şerif
İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzûsu, fakirlik korkusu.Abdullah-ı Tüsterî Rahmetullahi Aleyh
İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir.Câfer-i Huldî Rahmetullahi Aleyh
İstiğfâr, her derde devâdır. Hadis-i Şerif
İşin esâsı üç şeydir: Helâl yemek, Resûlullaha tâbi olmak, her işi yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmak. Abdullah-ı Tüsterî "Rahmetullahi aleyh"
İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyaya yaymak için gönderildim. Hadîs-i şerîf
İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesâbı vardır. Evzâî "Rahmetullahi aleyh"
İyilik kolay bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak söz bunu temin eder. Hadîs-i şerif
Kabirleri ziyâret ediniz! Bu ziyâretler, sizlere âhıret gününü hatırlatır. Hadîs-i şerîf
Kalbinde şöhret sevgisi olanın, doğruyu bulması çok zordur. İbrâhim bin Edhem "Rahmetullahi aleyh"
Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennete girmez. Hadîs-i şerîf
Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir.Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh
Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.Hazret-i Ali Radýyallahü anh
Kendinize, evlâdınıza, kötü duâ etmeyiniz! Allahü teâlânın kaderine râzı olunuz! Hadîs-i şerîf
Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır.Muhammed Bağdadî Rahmetullahi Aleyh
Kıyâmet günü, her sözden suâl olunacaktır. Hadîs-i Şerîf
Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler, aşağı kimselerdir. Zünnûn-i Mısrî "Rahmetullahi aleyh"
Kibri, hıyâneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız Cennete girecektir. Hadis-i Şerif
Kim kendi bozuk hâlini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh
Kul ne kadar duâ ederse, Allahü teâlâ, ondan o kadar belâyı giderir. Muhammed Bâkır "Rahmetullahi aleyh"
Kul, Allahü teâlâ için neyi terkederse, Allahü teâlâ, ona karşılık daha hayırlısını verir. Ebû Saîd-i Ebûl-Hayr "Rahmetullahi aleyh"
Kur'ân-ı kerîmi, kendi görüşü ile tefsir eden kâfir olur. Hadis-i Şerif
Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Hadîs-i şerîf
Mal biriktirme hırsı olan kimseler, her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar. S. Emir Hanze Rahmetullahi Aleyh
Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz. İbrâhim bin Edhem Rahmetullahi Aleyh
Misâfiri bir gece barındırmak, her müslüman üzerine düşen bir vâcip haktır. Hadis-i Şerif
Mü'min gıpta eder, ya'ni özenir, münâfık ise, hased eder ya'ni, kıskanır. Hadis-i Şerif
Mümin yalancı olamaz. Mümin, insanların emîn olduğu kimsedir. Hadis-i Şerif
Ölümü sık sık hatırlamak hırs ateşini söndürür.İmâm-ı Gazâlî Rahmetullahi Aleyh
Peki, demesini öğrenmek lâzımdır. Abdülazîz Bekkine "Rahmetullahi aleyh"
Sabır, en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
Sabrın alâmeti; şikâyeti terk, musîbeti ve sıkıntıları gizlemektir.Abdullah Harrâz Rahmetullahi Aleyh
Saçını, sakalını müslüman olarak ağartan af olunur. Hadis-i Şerif
Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız! Zekât vererek de, mallarınızı koruyunuz!Câfer-i Sâdık Rahmetullahi Aleyh
Sadaka vermekle mâl azalmaz. Hadis-i Şerif
Sevabı en fazla olan hasta ziyareti, kısa tutulanıdır. Hadîs-i şerîf
Son sözü; “Lâ ilâhe illallah” olan Cennete girer. Hadîs-i şerîf
Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyı ve âhıreti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma! İbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh"
Sözünde durmak ve sözünü güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışmak, imandandır Hadîs-i şerîf
Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazret-i Ebû Bekir Radıyallahü anh
Şükür, Allahü teâlânın verdiği nîmetlerle, günah işlemeye yaklaşmamaktır. Hadis-i Şerif
Şüphe yok ki; Allahü teâlâ, kötü komşusu olup sabreden ve mükâfatını Allahü teâlâdan bekleyen kişiyi sever. Hadîs-i şerîf
Tedbirini aldıktan sonra Allahü teâlânın takdîrine bağlanan, tevekkül sahibidir. Arif-i Dikgerânî "Rahmetullahi aleyh"
Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Yûnus bin Ubeyd "Rahmetullahi aleyh"
Ümmetimden, Ebû Hanîfe adında biri gelecektir. Bu, kıyâmet günü, ümmetimin ışığı olacaktır. Hadis-i Şerif
Yabancı dil öğrenin, düşmanın şerrinden böylece kurtulursunuz. Hadîs-i şerîf
Yapılan bir günah ile övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
En faziletli zikir, “Lâilâhe illallah” demek, en faziletli duâ da, “Elhamdülillah” demektir. Hadîs-i şerîf
Besmele ile başlanmayan mühim işler, hayırsız ve bereketsiz olur. Hadîs-i şerîf
Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızasını ve Cenneti isteyiniz! Dünyalık istemeyiniz! Hadîs-i şerîf
Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alâmetidir. Hadîs-i şerîf
Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlâktandır. Hâris el-Muhâsibî “Rahmetullahi aleyh”
Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır. Hadîs-i şerîf
Hâlinin onda dokuzu susmak, biri de konuşmak olsun. Ali bin Meymûn Mağribî “Rahmetullahi aleyh”
İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alâmetidir. İmâm-ı Şâfiî “Rahmetullahi aleyh”
İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca, Allah ona da yardımcılar nasip eder. Hadîs-i şerîf
Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi, Allahü teâlâ çok sever. Hadîs-i şerîf
Misafire karşı edep şöyledir: Önce selâm ve ikram, sonra taam ve kelâm. Hasan-ı Basrî “Rahmetullahi aleyh”
Bid’at ehline saygı göstermek, İslâmın yıkılmasına yardım etmektir. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”
Bir kimsenin günahına tevbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebû Câfer bin Sinan “Rahmetullahi aleyh”
Mesut o kimsedir ki, dünya onu terketmeden önce, o dünyayı terketmiştir. Hadîs-i şerîf
Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen, ana ve babasına ihsan ve ikramda bulunsun! Hadîs-i şerî
Güzel ahlâk, Allahü teâlânın takdirine râzı olmaktır. Ebû Osman Mağribî “Rahmetullahi aleyh”
Günah işlemiş kimse, abdest alır, sonra iki rekât namaz kılar, sonra istiğfâr ederse, günahı affolur. Hadîs-i şerîf
Günahlarını azalt ki; ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki; hür yaşayasın. Hadîs-i şerîf
Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. Hadîs-i şerîf
Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın. Dâvûd-i İskenderî “Rahmetullahi aleyh”
Oruçlu olan kimse, hurma ile iftar etsin! Çünkü hurma bereketlidir. Hadîs-i şerîf


Tedbirini aldıktan sonra Allahü teâlânın takdîrine bağlanan, tevekkül sahibidir. Ârifi Dikgerânî “Rahmetullahi aleyh”

Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli değişmeyen kimsedir. Abdullah bin Mesûd “Radıyallahü anh”


Yalnızlık, kötü arkadaşla bulunmaktan iyidir. İyi arkadaşla beraber olmak da yalnızlıktan iyidir. Hadîs-i şerîf

Bir kimse ayakta iken kızarsa, otursun. Oturmakla geçmezse, yatsın! Hadîs-i şerîf

Edep iki kısımdır: Kalbi temizlemek, uzuvları kötülük yapmaktan ve günah işlemekten korumaktır. Ebû Osman Hîrî “Rahmetullahi aleyh”

Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse, yaşlanınca, Allahü teâlâ da ona gençleri hürmet ettirir. Hadîs-i şerîf

En büyük günahlar; Allahü teâlâya ortak koşmak, adam öldür- mek, anne-babaya eziyet ve yalan yere şahitliktir. Hadîs-i şerîf

Cehenneme gidecekleri bildiriyorum: 1- Sertlik gösterirler. 2- Acele ederler. 3- Kendilerini üstün görürler. Hadîs-i şerîf

Cehenneme girmesi haram olanı bildiriyorum: Bu; insanlara kolaylık ve yumuşaklık gösteren mümindir. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, size çalışmayı farz kılmıştır. O hâlde çalışınız! Hadîs-i şerîf

Kim, haklı olduğu hâlde münâkaşayı terkederse, Allahü teâlâ ona Cennette en iyi bir köşk ihsan eder. Hadîs-i şerîf

Hiç yorum yok: